Ez a falu, város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után)

  • Pál Beluszky MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest
  • Róbert Győri MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest https://orcid.org/0000-0002-9147-8784
Kulcsszavak: városhierarchia, várossá nyilvánítás, városi rang

Absztrakt

Ma Magyarországon kb. 200 városi funkciójú s közel 300 városi ranggal rendelkező település található. A nagyszámú városi funkció nélküli város léte felveti a kérdést: nem kellene-e a várossá nyilvánítás kritériumait szigorítani (vagyis „lefékezni" a várossá nyilvánítások ütemét), illetve várossá fejleszthető-e a közel száz „faluváros". A szerz ők szerint ez utóbbira sem lehet őség, sem szükség nincs – az ország településeinek városi javakkal való zavartalan ellátása, legfeljebb a „valódi" városok számának minimális növelése szükséges –, a várossá nyilvánítás szigorításának pedig az igazságosság elve mond ellent (mert ekkor a már birtokon belül lévők városi címének jogosságát is meg kellene kérdőjelezni). Vagyis nem indokolt változtatni a várossá nyilvánítási gyakorlaton.

Szerzői adatok

Pál Beluszky, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest
tudományos tanácsadó
Róbert Győri, MTA RKK Közép- és Észak-magyarországi Tudományos Intézet, Budapest

tudományos munkatárs

Megjelent
2006-06-01
Hogyan idézzem?
Beluszky, P. és Győri, R. (2006) „Ez a falu, város! (Avagy a városi rang adományozásának gyakorlata s következményei 1990 után”), Tér és Társadalom, 20(2), o. 65-81. doi: 10.17649/TET.20.2.1054.
Rovat
Tanulmányok