A tér kép egy olvasata és a „területi” tervezés

  • László Faragó MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet
Kulcsszavak: tér, hely, régió, regionalizáció, térhasználat, térstruktúra, területi, ágazati és rendezési tervezés, regionális tudomány

Absztrakt

A szerző döntően poszt-pozitivista nézőpontból körülírja a tér általános fogalmát és speciális kategóriáit, és tárgyalja ezek főbb jellemzőit. A térstruktúra kialakulásában döntő jelentőséget tulajdonít az emberi térhasználatnak. Jellemzi a kis- és nagyléptékű tereket, kitér a globalizáció néhány területi aspektusára, utal a regionalizáció sajátosságaira, és tárgyalja a térrel kapcsolatos fogalmak használatát. Mindezek bázisán a közösségi tervezés olyan eljárását írja le, amelyben megteremtődik a fejlesztési, a rendezési és az ágazati tervezés egysége. Összegzés helyett reagál a Nemes Nagy (2003) által felvetett kérdésekre, a területi tudomány dualitásával és paradigmájával kapcsolatban.

Szerzői adatok

László Faragó, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet

tudományos munkatárs

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Faragó, L. (2003) A tér kép egy olvasata és a »területi« tervezés, Tér és Társadalom, 17(1), o. 19-40. doi: 10.17649/TET.17.1.872.
Rovat
Tanulmányok