Kiegyenlítődés és specializáció. Pest megye idegenforgalmi jellemzőinek változása a kilencvenes években

  • Bálint Koós MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya
Kulcsszavak: Pest megye, idegenforgalom, vendégforgalom, átrendeződés, struktúraváltás

Absztrakt

A szerző tanulmányában Pest megye idegenforgalmi jellemzőiben bekövetkezett változások bemutatására vállalkozik, azt a kérdést állítva vizsgálódása középpontjába, hogy a megye mennyiben képes nemzetközi szinten is versenyképes turisztikai kínálatot kialakítani. A szerző megállapítása, hogy Pest megyében az idegenforgalmi ágazat túljutott a kényszerű struktúraváltáson, ami ugyan számos áldozatot követelt, de eredményeként versenyképesebb, rugalmasabb lett a szektor. A kilencvenes években megfigyelhető kedvezőtlen változások után megindult a kínálat versenyképességét fokozó átalakulás, melynek döntő eleme, hogy a fogyasztók speciális igényeinek is megfelelő szolgáltatási kínálat van kialakulóban (lovardák, nemzetiségi rendezvények stb.).

Szerzői adatok

Bálint Koós, MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2002-03-01
Hogyan idézzem?
Koós, B. (2002) „Kiegyenlítődés és specializáció. Pest megye idegenforgalmi jellemzőinek változása a kilencvenes évekbe”n, Tér és Társadalom, 16(1), o. 116-134. doi: 10.17649/TET.16.1.839.
Rovat
Gyors ténykép