A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására

  • Bálint Koós MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Budapest
Kulcsszavak: Magyarország, szegénység, index, depriváció

Absztrakt

A szegénységgel kapcsolatos kérdésekkel hagyományosan a szociológia foglalkozik, de a területfejlesztés, illetve tágabban a fejlesztéspolitika is érintett a kérdésben. A szegénység területi dimenziójának megragadása bár mindkét megközelítésben megjelenik, mégsem alkot koherens kutatási fókuszt. Jelen írás célja, hogy e hiányosság pótlására tegyen kísérletet és egyszerre érvényesítse ezt a két megközelítésmódot. A szegénység területi dimenziójának feltárásakor a szegénységet Townsend nyomán több dimenzióban megnyilvánuló erőforrás-, illetve lehetőséghiányként (depriváció) értelmezem, amely meggátolja a társadalomban elfogadott, megszokott életkörülmények elérését. A lakhatás, a képzettségi színvonal, a munkaerő-piaci részvétel, a jövedelmi viszonyok és a demográfiai jellemzők megragadására sztenderdizált mutatókat készítettem, amelyből főkomponens-analízis révén egyetlen deprivációs indexet képeztem. Ez a települési deprivációs index világosan kirajzolja az ország klasszikus fejlettségi térrendjét: a nagyvárosok és azok szűkebb-tágabb agglomerációi jelentik az ország kedvező helyzetű pólusait, amelyektől távolodva a több dimenzióban megtapasztalható hátrányos helyzet – szegénység – egyre meghatározóbbá válik. Összességében ez a települési deprivációs index nyilvánvaló hiányosságai ellenére a szakmai felhasználók számára alkalmas vonatkoztatási pontot jelenthet, amikor deprivációval, szegénységgel kapcsolatban kell forráselosztási döntéseket hozni, vagy éppen valamilyen társadalmi jelenség vizsgálatához keresnek alkalmas társadalmi háttérváltozót.

Szerzői adatok

Bálint Koós, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Budapest

tudományos munkatárs

Megjelent
2015-03-01
Hogyan idézzem?
Koós, B. (2015) A szegénység és depriváció a magyar településállományban az ezredfordulót követően – avagy kísérlet a települési deprivációs index létrehozására, Tér és Társadalom, 29(1), o. 53-68. doi: 10.17649/TET.29.1.2681.