A gazdasági tevékenységek agglomerálódása egy vállalatdemográfiai modell tükrében

  • Bálint Koós MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya, Budapest
Kulcsszavak: agglomeráció, gazdaság, Magyarország, vállalatdemográfia, szuburbanizáció, kereskedelem

Absztrakt

A gazdasági tevékenységek térbeliségének megváltozása alapjaiban formálja át a kialakult helyzetet: megváltoztathatja az évtizedek alatt létrejött ingázási viszonyokat, befolyásolja az érintett önkormányzatok mozgásterét, a vállalkozások számára pedig a működési feltételek drasztikus átalakulását jelenti. A szerző e folyamat térbeliségének, intenzitásának megragadására a kereskedelem, járműjavítás nemzetgazdasági ágazatba tartozó vállalkozások csoportját vizsgálja meg, a vállalkozásdemográfia elméleti és a térökonometria módszereit alkalmazva, kísérletet téve a folyamat modellezésére.

Szerzői adatok

Bálint Koós, MTA RKK KÉTI Térségfejlesztési Kutatások Osztálya, Budapest

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2010-03-01
Hogyan idézzem?
Koós, B. (2010) A gazdasági tevékenységek agglomerálódása egy vállalatdemográfiai modell tükrében, Tér és Társadalom, 24(1), o. 51-64. doi: 10.17649/TET.24.1.1295.
Rovat
Tanulmányok