A vidéki térségek felzárkóztatásának feltételei és eszközei uniós szemszögből – Visszatérés az endogén erőforrásokra alapozott fejlesztési szemlélettől az újraelosztó támogatáspolitikához Magyarországon

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.34.4.3298

Kulcsszavak:

place-based fejlesztés, integrált szemlélet, partnerség, jó kormányzás, elmaradott térségek, kedvezményezett járások, Magyar Falu Program

Absztrakt

G. Fekete Éva széles kutatási spektrumának egyik fontos csomópontját alkotta a települési közösségek együttműködésének, és ahhoz kapcsolódóan az integrált fejlesztésnek a témaköre, amit a kistelepülések és a perifériák fejlődése szempontjából kulcsfontosságúnak tekintett. Ezek a kérdések a jelenben is aktuálisak,már csak azért is, mert a nemzetközi térben a lokalitás és az endogén erőforrásokra építkezés, valamint a szervezetek és szereplők hálózatokba szerveződése felértékelődött. Hazai viszonylatban viszont épp ezzel ellentétes folyamatok játszódtak/játszódnak le. Ennek a két fejlődési iránynak az ütköztetésére, illetve eszközeinek összemérésére vállalkozik a tanulmány elméleti és gyakorlati oldalról, mindenekelőtt az intézményesítést és szabályozást, valamint azok hatásait a fókuszba helyezve. Az elemzés segítségével a szerző rámutat a fejlesztések tervezettségének mellőzöttségére, az integrált szemlélet alkalmazásának hiányára, valamint a helyi kezdeményezés helyébe lépett top-down fejlesztések problematikájára. A tanulmány analitika keretét a hely-alapú fejlesztési szemlélet, valamint a jó kormányzás elvei jelentik. A feldolgozás módszertanát tekintve a tanulmány mind a releváns szakirodalmak összefoglalására, mind pedig a szerző saját kutatásaira támaszkodik.

Információk a szerzőről

Somlyódyné Pfeil Edit , Széchenyi István Egyetem

  egyetemi tanár

 

 

##submission.downloads##

Megjelent

2020-11-28

Hogyan kell idézni

Somlyódyné Pfeil, E. (2020) „A vidéki térségek felzárkóztatásának feltételei és eszközei uniós szemszögből – Visszatérés az endogén erőforrásokra alapozott fejlesztési szemlélettől az újraelosztó támogatáspolitikához Magyarországon”, Tér és Társadalom, 34(4), o. 18–44. doi: 10.17649/TET.34.4.3298.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok