Nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója

  • Edit Somlyódyné Pfeil MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs
Kulcsszavak: kohéziós politika, városhálózat, policentrizmus, decentralizált, koncentráció, területi tervezés

Absztrakt

A nemzeti várospolitikákban, a városi térségek és városhálózatok együttm ködésének intézményesülésében paradigma-váltás érzékelhet az uniós tagországokban. Ennek keretét az EU strukturális politikája szolgáltatja, mivel a területi kohézió er sítésének egyik akadályozó tényez je a városok elhelyezkedésének területi egyenl tlensége. A cikkben bemutatásra kerül várospolitikai változások összefüggésben állnak egyfel l a tagországok közigazgatási szerkezetének modernizációjával és hatékonyságának javításával, másfel l a városok gazdasági fejl dése, versenyképessége er sítésének kényszerével. Az elemzés legfontosabb üzenete, hogy a policentrizmus koncepció megvalósítási szintje a regionális szint, mind a nemzetállamon belül, mind nemzetközi értelemben, ami azzal tehet teljessé, ha a decentralizáció államszervezési elvét ötvözzük a területi koncentráció princípiumával. Más ország gyakorlatából számba vehet k olyan tanulságok, melyek iránymutatásként szolgálhatnak a magyar döntéshozók számára városhálózatunk kezeléséhez és fejlesztéséhez, illetve policentrikusabbá tételéhez

Szerzői adatok

Edit Somlyódyné Pfeil, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2006-12-01
Hogyan idézzem?
Somlyódyné Pfeil, E. (2006) Nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója, Tér és Társadalom, 20(4), o. 31-47. doi: 10.17649/TET.20.4.1076.
Rovat
Tanulmányok