Nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója

Szerzők

  • Somlyódyné Pfeil Edit MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.20.4.1076

Kulcsszavak:

kohéziós politika, városhálózat, policentrizmus, decentralizált, koncentráció, területi tervezés

Absztrakt

A nemzeti várospolitikákban, a városi térségek és városhálózatok együttm ködésének intézményesülésében paradigma-váltás érzékelhet az uniós tagországokban. Ennek keretét az EU strukturális politikája szolgáltatja, mivel a területi kohézió er sítésének egyik akadályozó tényez je a városok elhelyezkedésének területi egyenl tlensége. A cikkben bemutatásra kerül várospolitikai változások összefüggésben állnak egyfel l a tagországok közigazgatási szerkezetének modernizációjával és hatékonyságának javításával, másfel l a városok gazdasági fejl dése, versenyképessége er sítésének kényszerével. Az elemzés legfontosabb üzenete, hogy a policentrizmus koncepció megvalósítási szintje a regionális szint, mind a nemzetállamon belül, mind nemzetközi értelemben, ami azzal tehet teljessé, ha a decentralizáció államszervezési elvét ötvözzük a területi koncentráció princípiumával. Más ország gyakorlatából számba vehet k olyan tanulságok, melyek iránymutatásként szolgálhatnak a magyar döntéshozók számára városhálózatunk kezeléséhez és fejlesztéséhez, illetve policentrikusabbá tételéhez

Információk a szerzőről

Somlyódyné Pfeil Edit , MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos főmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2006-12-01

Hogyan kell idézni

Somlyódyné Pfeil, E. (2006) „Nemzetállami várospolitikák és az Európai Unió policentrizmus koncepciója”, Tér és Társadalom, 20(4), o. 31–47. doi: 10.17649/TET.20.4.1076.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei