Mozaikok a regionális identitás értelmezéséhez

  • Edit Somlyódyné Pfeil MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs
Kulcsszavak: regionális identitás, régiófogalom, régióközpont, részvételi demokrácia, kommunikáció

Absztrakt

Milyen út vezet a regionális identitás kialakulásához? Milyen szerepe van ebben a térnek és a kultúrának, illetve beszélhetünk-e a regionális identitás sajátos jegyeiről? A regionális identitás fogalma meglehetősen új keletű, mint magának a régió regionalizálásának koncepciója is, azonban a térabsztrakció emocionálissá válásához hasonló tényezőkre van szükség, mint az identifikáció más formái esetében. Legfőképpen a részvételi demokrácia eszközeinek és a kommunikáció jelentőségének felfedezése jelentheti a kulcsát az új térstruktúrák bevezetésének, miközben nem tagadható a regionális intézményesítés szerepe sem.

Szerzői adatok

Edit Somlyódyné Pfeil, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2007-12-01
Hogyan idézzem?
Somlyódyné Pfeil, E. (2007) Mozaikok a regionális identitás értelmezéséhez, Tér és Társadalom, 21(4), o. 57-71. doi: 10.17649/TET.21.4.1139.
Rovat
Tanulmányok