A városi térségek a közigazgatási struktúra és a „governance” keresztmetszetében

  • Edit Somlyódyné Pfeil MTA RKK DTI, Pécs
Kulcsszavak: várospolitika közigazgatás, városi kormányzás területi tervezés, együttműködés, önkormányzati társulás

Absztrakt

A városi térségek a fejlődés, a gazdasági növekedés fontos helyeiként ismét az Európai Unió és a nemzetállamok érdeklődésének homlokterébe kerültek. A globalizáció, a jóléti állam meggyengülése, a versenyképességi kihívások a városi vonzáskörzetek, agglomerációk és városhálózatok egységes térként való kezelése érdekében a kooperációhoz új intézményesülési formákat, új szereplőket és módszereket rendelnek. A városi térségek regionális dimenzióba kerültek, közös tervezési-fejlesztési tevékenység kereteivé váltak. S tapasztalható, nem szükségszerű megoldása a problémának a mélyreható intézményi változás vagy a fennálló közigazgatási szerkezet szétfeszítése, de sikeres kormányzás valósítható meg az urbánus terekben a „governance" alkalmazásával és hálózati struktúrák megteremtésével is.

Szerzői adatok

Edit Somlyódyné Pfeil, MTA RKK DTI, Pécs

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2008-03-01
Hogyan idézzem?
Somlyódyné Pfeil, E. (2008) A városi térségek a közigazgatási struktúra és a »governance« keresztmetszetében, Tér és Társadalom, 22(1), o. 27-43. doi: 10.17649/TET.22.1.1154.
Rovat
Tanulmányok