Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városi kormányzás szempontjából

  • Edit Somlyódyné Pfeil Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar
Kulcsszavak: agglomeráció, városrégió, nagyvárosi kormányzás, közigazgatási reform, versenyképesség, globalizáció, sokszintű kormányzás, államfelfogás

Absztrakt

Az agglomerációk mint a társadalmi és gazdasági tevékenység sűrűsödési területei a szabályozó állam szempontjából a 19. század vége óta jelentőséggel bírnak. A tanulmány a nagyvárosi térségek intézményesítésének folyamatát, annak kiváltó okait és céljait elemzi három történeti időszakban. Az intézményesítés mikéntje feltétlenül összefügg az adott korszak állammodelljével (fordista vagy jóléti, posztfordista állam), sőt a területi hatalomgyakorlás struktúráinak változásával is. A városmagnak és vonzáskörzetének együttműködése eleinte közigazgatás-szervezési és területi tervezési kérdésként jelentkezett, az elmúlt két évtizedben azonban nyilvánvalóvá vált, hogy e tereknek városrégiókként való értelmeződése a nemzetállamok gazdasági versenyképességének egy kulcselemét testesíti meg a globalizáció és az új regionalizmus keretei között. A nagyvárosi kormányzásban a hagyományosan hierarchikus társadalomirányítás mellé léptek a partnerségi hálózatok, amelyek egyrészt beékelődnek a többszintű kormányzási rendszerbe, másrészt horizontálisan a lokalitás előnyeire és az önigazgató struktúrákra építve szubnacionális szintű cselekvési egységet (teret) képeznek.

Szerzői adatok

Edit Somlyódyné Pfeil, Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar

egyetemi docens

Megjelent
2011-09-01
Hogyan idézzem?
Somlyódyné Pfeil, E. (2011) Az agglomerációk jelentőségének változása az államszervezés és a városi kormányzás szempontjából, Tér és Társadalom, 25(3), o. 27-59. doi: 10.17649/TET.25.3.1876.
Rovat
Tanulmányok