Együttműködések fenntarthatósága a határ mentén: egy szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés esetleírása és elemzése

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.36.1.3286

Kulcsszavak:

turisztikai együttműködés, fenntarthatóság, határon átnyúló hálózat

Absztrakt

A 21. század turistáinak fogyasztói magatartását vizsgálva azt tapasztaljuk, hogy a látogatókat már nem az egyes szolgáltatások, hanem a komplex élmények érdeklik. Ebből adódóan a földrajzi alapú, desztinációs logika elengedhetetlenné vált a megfelelő élménykínálat kialakításához. A turizmusban a térségi alapon szerveződő együttműködéseknek évtizedes hagyománya van, amely a turisztikai desztináció menedzsment (TDM) logikában csúcsosodott ki. Tanulmányunkban egy ilyen együttműködés keretében megvalósuló turisztikai kezdeményezést mutatunk be, amelynek további sajátossága, hogy egy magyar és szlovén partnerek által létrehozott, határon átnyúló koncepció alapján jött létre. A kezdeményezés és a projekt tematikáját a mesék világ köré építették a partnerek, elsősorban tematikus parkok (Meseparkok) kialakításával és rendezvények megvalósításával. A Meseparkok és az együttműködés fenntarthatóságának kérdései azonban már a kezdetektől kihívás elé állítják a partnereket.

Tanulmányunk szakirodalmi áttekintéssel kezdődik, melynek keretében röviden felvázoljuk a változó turisztikai fogyasztói szokásokat, a turisztikai együttműködések kihívásait, különös tekintettel a tematikus parkokra és fenntartásuk problémáira. Emellett röviden bemutatjuk a tanulmány középpontjában álló projekt által lefedett területet is.

Tanulmányunk elemző része a kínálati oldalon végzett empirikus kutatási eredményekre épül, a vizsgálatot a projektpartnerek körében végeztük strukturált interjúk segítségével. Az elemzésben a 2019 nyarán és ősz elején a projekt keretében létrehozott meseparkok területén és a rendezvények alkalmával folytatott kérdőíves vizsgálat néhány eredményét is felhasználtuk. Tanulmányunk az interjúk, a kérdőíves felmérés tapasztalatai, valamint a szakirodalom releváns forrásai alapján olyan javaslatokat fogalmaz meg, amelyeket nélkülözhetetlennek tartunk egy határon átnyúló turisztikai együttműködés fenntarthatóságához.

Szerző életrajzok

Tóth-Kaszás Nikoletta , Pannon Egyetem, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

Keller Krisztina , Budapesti Corvinus Egyetem, Marketing Intézet, Turizmus Tanszék

egyetemi docens

Péter Erzsébet , Pannon Egyetem, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

Lelkóné Tollár Ildikó , Nagykanizsai Szakképzési Centrum

főigazgató-helyettes

Németh Kornél , Pannon Egyetem, Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2022-03-03

Hogyan kell idézni

Tóth-Kaszás, N., Keller, K., Péter, E., Lelkóné Tollár, I. és Németh, K. (2022) „Együttműködések fenntarthatósága a határ mentén: egy szlovén-magyar turisztikai kezdeményezés esetleírása és elemzése”, Tér és Társadalom, 36(1), o. 100–117. doi: 10.17649/TET.36.1.3286.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép