Megújuló energiaforrások lakossági megítélése – egy magyarországi felmérés tapasztalatai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.38.2.3526

Kulcsszavak:

Kulcsszavak: megújulóenergia-hasznosítás, ismeretek, társadalmi innováció, közgondolkodás, Keywords: renewable energy use, knowledge, social innovation, public thinking

Absztrakt

Napjainkra az egész világon egyetértés van abban, hogy a megújuló energiaforrásokra szükség van, felhasználási arányukat jelentősen növelni kell. Térnyerésüket számos tényező befolyásolja: a földrajzi feltételek, a gazdasági, politikai környezet, az energiapolitika irányai, a nemzetközi vállalásokból eredő kötelezettségek, az egyes megoldások társadalmi elfogadottsága. Egy 2017-ben a dunántúli lakosság körében végzett reprezentatív felmerésünk szerint a téma iránti érdeklődés és a megújuló energiaforrások hasznosításához kapcsolódó ismeretek óvatos optimizmusra adhattak okot, azonban megszokás, az információhiány, a jó gyakorlatok kézzelfoghatóságának hiánya, a lakosság jövedelmi viszonyai, megtakarításai, az újtól való „félelem” az akkori vizsgálataink szerint gátat szabott a megújuló energiaforrások széleskörű hazai lakossági terjedésnek. Az elmúlt időszak hazai család- és otthonfelújítási támogatásai, a háborús konfliktus okozta energiaellátási bizonytalanságok, de ugyanúgy a járványhelyzet kapcsán otthon töltött idő okozta felújítási kedv növekedése egyértelműen felgyorsította a megújuló energiaforrások iránti lakossági érdeklődést.

A 2022-es ismételt vizsgálatunk helyszíne szintén a dunántúli térség. A megújulóenergia-hasznosítás elméleti és gyakorlati kérdéseinek lakossági megítélése a témakörhöz való viszonyulásuk, megszerzett tapasztalataik, jövőképük, valamint a feltárható a területi különbségek megismerése közelebb viheti az ágazatot a témakörben rejlő helyi, térségi lehetőségek kiaknázásához, és ezáltal a szükséges intézkedések gyakorlati megvalósításához. Kutatásunk eredményei alátámasztják, hogy a hasznosítási lehetőségekhez kapcsolódó ismeretek, attitűdök, az egyes technikai megoldások ismertsége jól láhatóan javult. Felmérésünk alapján a legnagyobb népszerűséggel napjainkban is a napelemes rendszerek rendelkeznek, de más technikai megoldások ismertsége is nőtt. A megújuló energia alapú térségfejlesztés jelentősége megkérdőjelezhetetlen. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minél szélesebb körben álljon rendelkezésre, tudatosan fejlődjön és épüljön be a közgondolkodásba a megújulóenergia-hasznosítási lehetőségekhez kapcsolódó tudás. Az egyes beruházások a helyi adottságok figyelembevételével szóba jöhető megoldások előnyeinek és hátrányainak ismeretében történjenek meg.

 

Szerző életrajzok

Németh Kornél , Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

Mezőfi Nóra , Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

tudományos munkatárs

Németh Kornél , Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

PhD hallgató

Péter Erzsébet , Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ

egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-14

Hogyan kell idézni

Németh, K., Mezőfi, N., Németh, K. és Péter, E. (2024) „Megújuló energiaforrások lakossági megítélése – egy magyarországi felmérés tapasztalatai”, Tér és Társadalom, 38(2), o. 50–70. doi: 10.17649/TET.38.2.3526.

Folyóirat szám

Rovat

Tematikus szekció : Fókuszban a társadalmi innováció