A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben

  • Ilona Pálné Kovács MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Önkormányzati Kutatóintézet https://orcid.org/0000-0003-2286-6326
Kulcsszavak: helyi gazdaságfejlesztés, helyi önkormányzatok, decentralizáció, centralizáció, neoliberalizmus, Magyarország

Absztrakt

A tanulmány elsősorban elméleti megközelítéssel arra keres választ, hogyan lehetséges a helyi gazdaságfejlesztés neoliberális kormányzási modelljét a hazai önkormányzati keretek között alkalmazni. A helyi gazdaságfejlesztés nemzetközi szervezetek által is támogatott, mainstreamnek tekintett irányítási modellje a decentralizációra, többszereplős kormányzásra, partnerségre épül, ami feltételezi az önkormányzatok erős kompetenciáit és mérlegelési mozgásterét. A tanulmány áttekinti a helyi gazdaságfejlesztés elméleteit, céljait, kormányzási modelljeit, intézményeit, majd szembesíti ezeket a magyar önkormányzatok 2010 előtti és utáni helyzetével. Megállapítja, hogy a magyar önkormányzatok ugyan a rendszerváltás után jelentős önállósághoz jutottak, de folyamatosan vesztettek jelentőségükből és kapacitásaikból, ezért az uniós forrásokkal támogatott helyi fejlesztéspolitika kínálta lehetőségekkel csak korlátozottan tudtak élni. A 2010 utáni kormányzási fordulat nyomán megjelent masszív centralizáció az önkormányzatokat gyökeresen új feltételek közé helyezte. A közszolgáltatási kompetenciák jelentős részének elvesztése, a rendkívüli módon szűkült pénzügyi és mérlegelési mozgástér még kevésbé teszi lehetővé a helyi erőforrásokra, partnerségi együttműködésre épülő, integrált szemléletű helyi gazdaságfejlesztési modell alkalmazását Magyarországon, bármennyire is megfogalmazott elvárás kormányzati szinten a helyi gazdaság versenyképességének növelése.

Szerzői adatok

Ilona Pálné Kovács, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar; Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Önkormányzati Kutatóintézet

kutatóprofesszor, egyetemi tanár

Megjelent
2019-05-20
Hogyan idézzem?
Pálné Kovács, I. (2019) A magyar önkormányzatok korlátai a helyi gazdaságfejlesztésben, Tér és Társadalom, 33(2), o. 3-19. doi: 10.17649/TET.33.2.3088.
Rovat
Tanulmányok