Regionális politikai és területi kormányzási ciklusok Közép- és Kelet-Európában

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.30.4.2810

Kulcsszavak:

regionális fejlesztéspolitika, decentralizáció, regionalizmus, uniós támogatások menedzsmentje

Absztrakt

Horváth Gyula meggyőződése volt, hogy a regionalizált kormányzati rendszerű országok sikeresebbek a gazdasági versenyben és hatékonyabbak a társadalmi, területi felzárkóztatásban is. A mintegy három évtizede Nyugat-Európában végrehajtott regionalizációs reformok alátámasztották ezt a véleményt. Nem volt véletlen tehát, hogy a közép- és kelet-európai csatlakozó országok számára is mintául szolgáltak a sikeres példák az uniós kohéziós politikához való alkalmazkodási stratégiák formálása során.

A tanulmány azt a kérdést igyekszik körbejárni, vajon milyen tényezők okozták a közép- és kelet-európai országok regionális reformjainak kudarcát vagy elmaradását. A szerzők a helyi és középszintű önkormányzati rendszerek és a kohéziós alapok menedzsmentjének kronológiába rendezett összehasonlító elemzésével rámutatnak arra, hogy a sikeres regionális reformokhoz rendkívül összetett feltételrendszer szükséges, pusztán az intézményi változások nem elegendőek a regionális decentralizációhoz, viszont az intézményi változások elmaradása önmagában nem ad magyarázatot a regionális felzárkózás elmaradására.

Szerző életrajzok

Pálné Kovács Ilona , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; Pécsi Tudományegyetem

kutatóprofesszor; egyetemi tanár

Mezei Cecília , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete; Kaposvári Egyetem

tudományos munkatárs; egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2016-11-22

Hogyan kell idézni

Pálné Kovács, I. és Mezei, C. (2016) „Regionális politikai és területi kormányzási ciklusok Közép- és Kelet-Európában”, Tér és Társadalom, 30(4), o. 54–70. doi: 10.17649/TET.30.4.2810.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

1 2 3 > >>