Városi terek kormányzása és a városi rezsimek. Egy induló kutatás margójára

Kulcsszavak: városi terek, agglomerációk, városi rezsim, hálózatok

Absztrakt

A tanulmány egy 2010-ben indult OTKA kutatás egyik metszetének elméleti megalapozását szolgálja. Abból indul ki a szerző, hogy a városok térszervező, agglomeratív funkcióinak intézményesítése során számolni kell azzal, hogy a városi gazdaság szereplői jelentős hatást gyakorolnak a városok fejlődésére, működésére, s ezt a szerepet célszerű optimálisan intézményesíteni, elhelyezni a döntéshozási rendszerben. A tanulmány arra törekszik, hogy számba vegye a kutatáshoz kapcsolható elméleti előzményeket, s kiinduló pontot adjon a kutatási módszertan kidolgozásához.

Szerzői adatok

Ilona Pálné Kovács, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

intézetvezető

Megjelent
2010-12-01
Hogyan idézzem?
Pálné Kovács, I. (2010) „Városi terek kormányzása és a városi rezsimek. Egy induló kutatás margójár”a, Tér és Társadalom, 24(4), o. 3-28. doi: 10.17649/TET.24.4.1788.
Rovat
Tanulmányok