Az új várospolitika kormányzási filozófiája

Kulcsszavak: városi reneszánsz, városi tervek, városi kormányzás, fejlesztéspolitika, urban regime

Absztrakt

A tanulmány arra kívánja felhívni a figyelmet, hogy a városok felértékelődő szerepe, amely ma már az uniós kohéziós politikában is tetten érhető, még sok tekintetben nem érvényesül a hazai területfejlesztési intézményrendszerben és a területi közigazgatás modelljében sem. Miközben a fejlesztési források kedvezményezettjeivé egyre inkább hivatalosan is a városok válnak, azok közül is a regionális és metropolisz funkciót betöltő nagyvárosok, helyük az igazgatás rendszerében nem kitüntetett. A másik oldalról viszont a városok térbeli funkciói sem épülnek be szisztematikusan a körzeti szintű szolgáltatások megszervezésének rendszerébe és a tervezésbe sem. Az önkéntes társulások, a kistérségi rendszer és a megyei jogú városi státusz nem nyújt ideális megoldást. A tanulmány utal arra, hogy nagyobb figyelmet kellene fordítani a városi kormányzás új modelljére, filozófiájára, amely az urban regime iskola körül fogalmazódott meg, de hazai adaptálására még csak nagyon részlegesen került sor.

Szerzői adatok

Ilona Pálné Kovács, MTA RKK DTI, Pécs

tudományos tanácsadó intézetigazgató

Megjelent
2008-03-01
Hogyan idézzem?
Pálné Kovács, I. (2008) Az új várospolitika kormányzási filozófiája, Tér és Társadalom, 22(1), o. 45-57. doi: 10.17649/TET.22.1.1155.
Rovat
Tanulmányok