„Különlegesnek lenni.” Középiskolások tanulási célú mobilitását meghatározó attitűdök, motivációk

  • Zsuzsanna Dabasi-Halász Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
  • Katalin Lipták Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
  • Klaudia Horváth Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Kulcsszavak: cserediák, középiskolai mobilitás

Absztrakt

fiatalok vándorlása jelentős társadalmi és gazdasági előnyökkel és hátrányokkal jár. A folyamatok irányíthatóságával kapcsolatban számos – akár ellentétes végkövetkeztetésű – elméleti és gyakorlati kutatás foglalkozott, amelyek azonban egyetértettek abban, hogy a folyamatok mélyebb megismerése elengedhetetlen. Ebben a tanulmányban a magyarországi középiskolás diákok tanulási célú mobilitásának jellemzőit elemezzük. A kutatás keretében 17 irányított interjút készítettünk olyan diákokkal, akik legalább 3 hónapot tanultak az Európai Unió valamely tagországában, illetve szakértői mélyinterjúkat folytattunk. Bemutatjuk, hogy a középiskolás diákok mobilitási döntésében mekkora szerepet játszik például a szülői „nyomás”, a baráti kapcsolatok és a „referenciaközeg” véleménye. Azt is tanulmányoztuk, hogy akik középiskolás korukban vállalják a külföldi tanulmányokat, hamarabb válnak-e „éretté”, vagyis azt, hogy a diákok személyiségében milyen változást okoztak a külföldön töltött hónapok, milyen kapcsolatokat építettek ki, milyen utat jártak be, hogy „különlegessé váljanak” a mobilitásban részt nem vevő társaikkal szemben. Kutatásunk kiterjed a mobilitási árnyoldalak feltárására is.

Szerzői adatok

Zsuzsanna Dabasi-Halász, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

egyetemi docens

Katalin Lipták, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

egyetemi adjunktus

Klaudia Horváth, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

PhD-hallgató

Megjelent
2017-11-23
Hogyan idézzem?
Dabasi-Halász, Z., Lipták, K. és Horváth, K. (2017) „»Különlegesnek lenni.« Középiskolások tanulási célú mobilitását meghatározó attitűdök, motiváció”k, Tér és Társadalom, 31(4), o. 53-75. doi: 10.17649/TET.31.4.2893.