A migráció női arca

  • Katalin Lipták Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
  • Marianna Matiscsákné Lizák Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Intézet
Kulcsszavak: migráció, nők, nemek közötti eltérések, kérdőíves felmérés

Absztrakt

A tanulmányban azt vizsgáljuk, hogy van-e különbség Magyarországon a nők és a férfiak vándorlási tendenciája között. Bizonyított, hogy a migrációs hullámnak nemzetközi szinten egyre több a női résztvevője, sokszor kényszermegoldásként választják az elvándorlást, a szegénységtől vagy a munkanélküliségtől való menekülésként. A cikkben rávilágítunk arra, hogy ez a tendencia hazánkban is érvényes-e. Hipotézisünk szerint nembeli különbség van a migrációs folyamatokban, és részben más tényezők befolyásolják egy nő migrációs döntését. Kérdőíves felmérést végeztünk a külföldön élő és dolgozó, Magyarországról elvándorolt állampolgárokkal. A felmérés eredménye megerősítette azt a feltételezésünket, hogy a női migrációnak két fő fajtája alakult ki: az egyik eset, amikor az egyedülálló nő önállóan hozza meg a döntést és egyedül vág bele a külföldi munkavállalásba; a másik esetben a férjét, párját külföldre követi a nő és közösen hozzák meg a döntést. A távolság hatásának vizsgálata újszerű eredményt hozott, ugyanis a Magyarországtól földrajzilag távolabbra vándorolt nők külföldi életüket véglegesnek tekintik, hazatérésükre kisebb az esély.

Szerzői adatok

Katalin Lipták, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

egyetemi adjunktus

Marianna Matiscsákné Lizák, Eszterházy Károly Egyetem, Gazdaságtudományi Intézet

tanársegéd

Megjelent
2017-11-23
Hogyan idézzem?
Lipták, K. és Matiscsákné Lizák, M. (2017) A migráció női arca, Tér és Társadalom, 31(4), o. 231-240. doi: 10.17649/TET.31.4.2900.