„Hatás és ellenhatás” – A fiatalok európai mobilitásának hatása a gazdaságra és a munkaerőpiacra

  • Eszter Siposné Nándori Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
  • Zsuzsanna Dabasi-Halász Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
  • Csaba Ilyés Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet
Kulcsszavak: mobilitás, fiatalok mozgásban, a migráció hatásvizsgálata, munkanélküliség, GDP

Absztrakt

A fiatalok nemzetközi mobilitása az Európai Unió területén számos társadalmi és gazdasági hatást indukál, melynek ökonometriai elemzése csak részben kutatott téma. A nemzetközi MOVE kutatási projekt keretében több vizsgálatot is folytattunk a fiatalok Európa számára „hasznos” migrációjának megismerésére. Kvantitatív adatelemzést végeztünk az európai országok körében arra vonatkozóan, hogy a fiatalok mobilitásának milyen munkaerőpiaci és gazdasági hatásai vannak. Hipotézisünk szerint a fiatalok befelé irányuló mobilitásának fokozódása kedvezően hat mind a munkaerőpiacra, mind a gazdasági növekedésre, vagyis csökkenti a fiatalok munkanélküliségét és növeli az egy főre jutó GDP-t, a befogadó és a kibocsátó országban egyaránt. Cikkünkben meghatározzuk a fiatalok migrációjáról szóló elméleti alapvetéseket, majd ismertetjük a modellt, amely a fiatalok bejövő mobilitásának a munkanélküliségre és a gazdaságra gyakorolt hatását írja le. Bemutatjuk az OLS panelregresszió-számítással – 30 európai ország bevonásával, 10 évre vonatkozóan (2004–2013) – végzett elemzésünket. A vizsgálatokat három országcsoportban teszteltük: a centrum-, vagyis fogadó országok csoportjában; a periféria-, vagyis kibocsátó országok csoportjában, és az összes vizsgált országban. Az elemzésben kiszűrjük azoknak a gazdasági és társadalmi tényezőknek (mint a minimálbér mértéke, a külföldi működőtőkekiáramlás, az iskolai végzettség és a városi lakosság aránya) a hatását, amelyek a mobilitás mellett befolyásolhatják a fiatalok munkanélküliségének és az egy főre jutó GDP-nek az alakulását. A tanulmány végén összegezzük, hogy mely tényezők erősítik a fiatalok „jó”, azaz minden szereplő számára hasznos térbeli mobilitását az Európai Unión belül.

Szerzői adatok

Eszter Siposné Nándori, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

egyetemi adjunktus

Zsuzsanna Dabasi-Halász, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

egyetemi docens

Csaba Ilyés, Miskolci Egyetem, Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2017-11-23
Hogyan idézzem?
Siposné Nándori, E., Dabasi-Halász, Z. és Ilyés, C. (2017) »Hatás és ellenhatás« – A fiatalok európai mobilitásának hatása a gazdaságra és a munkaerőpiacra, Tér és Társadalom, 31(4), o. 9-26. doi: 10.17649/TET.31.4.2894.