Térértelmezések

Szerzők

  • Faragó László MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.26.1.2007

Kulcsszavak:

tér, hely, terület, térstruktúra

Absztrakt

Térértelmezéseinknek megfelelően mi, emberek hozzuk létre és alakítjuk a teret, így fontos, hogy azt tudatosan tegyük. Mivel a tér nem fizikai valóságelem, így különbözőképpen értelmezzük. A szerző négy fejezetben tárgyalja a legmeghatározóbb térfelfogásokat. Az objektív szemléletű abszolút térfelfogástól megkülönbözteti a relacionális/relatív teret. Bemutatja a duális szemléletű objektív anyagi és a (szubjektív) társadalmi terek koncepcióját. Részletesen ismerteti Heidegger térfelfogását. Mindegyik értelmezésnél utal azok gyakorlati konzekvenciáira. Ezt követően rámutat, hogy a tér- és a helyidea nem elsősorban léptékbeli különbséget jelent, hanem más a jelentésük; az absztrakt rendszer/struktúra és a konkrét hely között sajátos kölcsönhatás van. A tanulmány zárófejezete a mindennapi praxis és a tervezés tér(fogalom) használatát tárgyalja.

Információk a szerzőről

Faragó László , MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

tudományos főmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2012-02-28

Hogyan kell idézni

Faragó, L. (2012) „Térértelmezések”, Tér és Társadalom, 26(1), o. 5–25. doi: 10.17649/TET.26.1.2007.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok