Boldogító utazás: A turizmus hatása a magyar lakosság szubjektív életminőségére

  • Gábor Michalkó MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest https://orcid.org/0000-0003-2495-1858
  • Kornélia Kiss Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoport, Budapest
  • Balázs Kovács Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság, Budapest https://orcid.org/0000-0003-2697-4682
Kulcsszavak: turizmus, életminőség, boldogság, jólét, jóllét

Absztrakt

A szubjektív életminőséggel kapcsolatban felmerülő kérdések tisztázása napjainkra már nem csak a tudományos műhelyek közötti párbeszédben, hanem a társadalom közérzetéért felelős politikai berkekben is prioritást élvező témának számít. A kutatók, legyenek azok a filozófia, a pszichológia, a szociológia, a geográfia vagy éppen a közgazdaságtudomány képviselői, leginkább a boldogság forrását, a szubjektív jólét eléréséhez vezető utat, a politikusok pedig annak a hatalom általi befolyásolhatóságának mikéntjét kívánják feltárni, illetve feltáratni. A Nemzeti turizmusfejlesztési stratégia (2005-2013) – nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló módon – rendkívüli fontosságot tulajdonít a magyar lakosság utazásainak életminőség-növelő szerepére. Ahhoz, hogy a dokumentumban megfogalmazottak valóban a társadalom javára válhassanak, az önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkársága a Magyar Turizmus Zrt.-vel és az MTA Földrajztudományi Kutatóintézettel együttműködve felkérte a Központi Statisztikai Hivatalt a lakosság utazási magatartásával összefüggő boldogságfaktor feltárására. A 2007- ben, mintegy 11,5 ezer háztartásban folytatott kérdőíves felmérés eredménye felszínre hozta a turizmus és az életminőség kapcsolatának eddig alig ismert vetületeit. A tanulmány az életminőséggel kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalom kontextusába helyezve tárgyalja a felnőtt magyar lakosságra reprezentatív vizsgálat eredményeit, értékeli az egyes változók mentén létrehozott adattáblákat. A szerzők különös hangsúlyt helyeznek az utazás és az élettel való elégedettség közötti általános kapcsolatok bemutatására, valamint az utazásokban rejlő boldogság összetevőinek feltárására.

Szerzői adatok

Gábor Michalkó, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest

tudományos főmunkatárs

Kornélia Kiss, Magyar Turizmus Zrt. Kutatási Csoport, Budapest

idegenvezető

Balázs Kovács, Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Turisztikai Szakállamtitkárság, Budapest

főtanácsos

Megjelent
2009-03-01
Hogyan idézzem?
Michalkó, G., Kiss, K. és Kovács, B. (2009) Boldogító utazás: A turizmus hatása a magyar lakosság szubjektív életminőségére, Tér és Társadalom, 23(1), o. 1-17. doi: 10.17649/TET.23.1.1213.
Rovat
Tanulmányok