A magyarországi lakótelepek kiskereskedelmi profilja

Kulcsszavak: kiskereskedelem, lakótelep, üzlet

Absztrakt

A szocialista lakásépítési program termékeként számon tartott lakótelepek kereskedelmi egységeinek első számú küldetése az ellátásban testet öltő funkcionalitás volt. A tervezők minimális energiát fordítottak az üzletek formavilágára. Tanulmányunkban 16 évvel a rendszerváltozás után azt vizsgáljuk, hogy mennyiben tér el ma a lakótelepek üzleteinek arculata a hagyományos beépítésü városrészekben található társaikétól. Egy 2045 üzletre kiterjedő országos felmérés eredményeként értékeljük a kirakatban található árucikkek összetételében, az árak kiírásában, az üzletek fekvésében, a cégtáblák és a kirakatok jellegében észlelhető differenciákat.

Szerzői adatok

Gábor Michalkó, MTA Földrajztudományi Kutatóintézet

tudományos főmunkatárs

Sára Hegedűs, Magyar Turizmus Rt.

munkatárs

Megjelent
2006-03-01
Hogyan idézzem?
Michalkó, G. és Hegedűs, S. (2006) A magyarországi lakótelepek kiskereskedelmi profilja, Tér és Társadalom, 20(1), o. 125-135. doi: 10.17649/TET.20.1.1043.
Rovat
Gyors ténykép