Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérség

  • Mária Bognár Országos Közoktatási Intézet
  • Anna Imre Országos Közoktatási Intézet
  • István Mezei MTA RKK KÉTI
Kulcsszavak: humánerőforrás, humánerőforrás-fejlesztés, oktatás, képzés, válságtérség

Absztrakt

A tanulmány az Ózd–putnoki kistérség, mint válságtérség példáján mutatja be a humánerőforrás-fejlesztés szükségességét, fontosságát. Az emberi erőforrások átgondolt rendszerbe foglalt fejlesztése egy hátrányos helyzetű térség számára igen fontos. A tanulmány rámutat arra, hogy a vizsgált kistérség rendelkezik azokkal az intézményekkel, szervezeti formákkal, amelyek alkalmassá tennék összehangolt fejlesztési stratégia megvalósítására, azonban ehhez az oktatás-képzés és a munkaerőpiac szereplői közötti szorosabb együttműködésre lenne szükség.

Szerzői adatok

Mária Bognár, Országos Közoktatási Intézet

tudományos munkatárs

Anna Imre, Országos Közoktatási Intézet

tudományos munkatárs

István Mezei, MTA RKK KÉTI

tudományos munkatárs

Megjelent
2001-09-01
Hogyan idézzem?
Bognár, M., Imre, A. és Mezei, I. (2001) „Az oktatás és a képzés helye a területfejlesztésben. Mintaterület: az Ózd-putnoki kistérsé”g, Tér és Társadalom, 15(3-4), o. 105-124. doi: 10.17649/TET.15.3-4.823.
Rovat
Tanulmányok