Állam – ország – régió és a valóság

  • István Mezei MTA RKK KÉTI Észak-magyarországi Osztály
Kulcsszavak: Kárpát-medence, határ menti kapcsolatok, regionalizálás

Absztrakt

A dolgozatban bemutatásra kerülnek azok a nemzetközi gazdasági folyamatok, amelyek új piaci mozgásokat kényszerítettek a Kárpát-medence népeire, új politikai határok közé törve a munkamegosztás addigi regionális egységét. Ezt rögzítette a cseh/szlovák politika, amely az új határokon belül teremtett 1920-tól immár saját területein belül tartós, Magyarország, illetve a Kárpát-medence többi része felé inkább zárt, mint nyitott munkamegosztási, regionális elkülönülést. Ezért a Kárpát-medence évezredes regionális egysége a múlté.

Szerzői adatok

István Mezei, MTA RKK KÉTI Észak-magyarországi Osztály

tudományos munkatárs

Megjelent
2005-09-01
Hogyan idézzem?
Mezei, I. (2005) Állam – ország – régió és a valóság, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 187-203. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1026.
Rovat
Kitekintő