A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában

  • István Mezei MTA RKK KÉTI, Miskolci Osztály, Miskolc
Kulcsszavak: Szlovákia, környezetvédelem, intézményrendszer

Absztrakt

A Szlovák Köztársaság környezetvédelmi intézményrendszere a ftiggetlenség kikiáltása után gyors tempóban kezdett kiépülni. A legfőbb kényszerítő tényezőt az Európai Unióhoz való csatlakozás jelentette. A legtöbb figyelmet a jogszabályok nemzetközi gyakorlatban elfogadott rendszerének átvétele, illetve a helyi viszonyokhoz való alkalmazása igényelte. A munka során be kellett kapcsolódniuk a környezetvédelem nemzetközi rendszerébe is. A környezetvédelem intézményi rendszerének kialakítása párhuzamosan zajlott az ország közigazgatási reformjával. Ennek során különítették el az államigazgatás és a helyiterületi önkormányzati szintet Az államigazgatás szintjén különféle intézmények jöttek létre az egyes környezetvédelmi szakfeladatok ellátására. Szabályozták a környezetvédelmi adatok nyilvánosságra kerülésének kérdését is.

Szerzői adatok

István Mezei, MTA RKK KÉTI, Miskolci Osztály, Miskolc

tudományos munkatárs

Megjelent
2007-09-01
Hogyan idézzem?
Mezei, I. (2007) A környezetvédelem intézményrendszere Szlovákiában, Tér és Társadalom, 21(3), o. 197-215. doi: 10.17649/TET.21.3.1131.
Rovat
Kitekintő