A területi egyensúlyok

  • István Bartke ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Kulcsszavak: regionális politika, területfejlesztés, térmodellek

Absztrakt

A területi egyensúlyi növekedés – nemzetközi fogalomhasználat szerint – a különböző régiók eltérő fejlettségi színvonalának közelítésére ható folyamat, vagyis a kevésbé fejlett területeknek a fejlettebb régiókét meghaladó ütemű növekedése. Ez a felfogás a területfejlesztési politika működési körét a gazdaságra szűkíti le. E hibaforrás megszüntetésére olyan modell készült, amely a koncepcióalkotásba szélesebb társadalmi szférákat is bekapcsol.

Szerzői adatok

István Bartke, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

tudományos tanácsadó

Megjelent
2001-03-01
Hogyan idézzem?
Bartke, I. (2001) A területi egyensúlyok, Tér és Társadalom, 15(1), o. 25-38. doi: 10.17649/TET.15.1.786.
Rovat
Tanulmányok

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei