Területi egyensúlyi viszonyok vizsgálata három kistérség példáján

  • István Bartke ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
  • Tamás Czira ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
  • Imre Vidéki ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
  • Edina Volter ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék
Kulcsszavak: kistérség, munkaerő-vonzáskörzet, horizontális egyensúly, vertikális egyensúly

Absztrakt

A szerzők három kistérség helyzetének elemzésével kísérletet tesznek a területi egyensúlyi viszonyoknak – a korábbiaktól részben eltérő szemléletű – vizsgálatára, a hangsúlyt a vertikális elemzési irány kiemelésére fektetve. Bizonyítani kívánják, hogy a vertikális egyensúlyi viszonyok feltárása és elemzése gazdagíthatja a fejlesztési célok meghatározásának kutatási hátterét. Törekszenek mind a horizontális, mind a vertikális irány vizsgálatára, súlyt az utóbbira, valamint a kettő kombinálására helyezve

Szerzői adatok

István Bartke, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

tudományos tanácsadó

Tamás Czira, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

tudományos segédmunkatárs

Imre Vidéki, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

egyetemi docens

Edina Volter, ELTE TTK Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszék

egyetemi tanársegéd

Megjelent
2003-03-01
Hogyan idézzem?
Bartke, I., Czira, T., Vidéki, I. és Volter, E. (2003) Területi egyensúlyi viszonyok vizsgálata három kistérség példáján, Tér és Társadalom, 17(1), o. 59-90. doi: 10.17649/TET.17.1.874.
Rovat
Gyors ténykép

A szerző(k) legtöbbet olvasott cikkei