Az új gazdaság térnyerése a budapesti irodaházak bérlői körében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.33.1.3084

Kulcsszavak:

központi üzleti negyed, irodaház, kreatív szolgáltatás, tercier szektor, új gazdaság

Absztrakt

Az utóbbi évtizedekben a kutatások homlokterébe került az ún. új gazdaság szerepe a városok megújulásában. Ez a jelenség a fejlett gazdaságok posztindusztriális átalakulásához köthető, ahol a korábbi belső városrészek lepusztult ipari zónái számára keresik a megújuláshoz vezető utat. Az egyik ilyen válaszút az új gazdaság különböző szegmenseinek (IKT-szektor, dizájn, új média stb.) vonzása volt a megújítandó területeken, de több nemzetközi kutatás rávilágított arra, hogy a siker nem univerzális és sok esetben nem is meggyőző. Az új gazdaság térnyeréséről Budapestre kevés átfogó kutatás készült, így munkánk ezt a hiányt pótolja. Mivel 2000 óta fővárosunk egyik leglátványosabb átalakulása a modern irodaház-állomány folyamatos bővülése, ezért kutatási kérdéseinkre a budapesti bérirodaházakra vonatkozó saját gyűjtésű adatbázisunk segítségével keressük a választ.

Kutatásunk fő kérdése, hogy az új gazdaság térnyerésének mintázataiban milyen különbségek találhatók, és a klaszteresedés mennyiben hozható összefüggésbe a városátalakulás spontán és tervezett folyamataival. Feltáró kutatásunk eredményei arra engednek következtetni, hogy a budapesti bérirodaház-építés célcsoportjának egyharmadába a kreatív szolgáltatásokhoz sorolható tevékenységeket végző cégek tartoznak. Közel egynegyedét pedig a pénzügyi és ingatlanokkal foglalkozó szolgáltatást kínálók adják. Habár az új gazdaság bizonyos szegmenseinek szerepe kiemelkedő az irodaházak bérlői között, a különböző irodapiaci zónákban mégsem találunk jelentős eltéréseket. Vagyis a városközponthoz közeli budai és pesti irodapiaci zónák a belvárosi területekkel együtt osztoznak mind a klasszikus városközponti üzleti negyedet képző, mind az átmeneti zónát megújító új gazdasági ágazatokban. Így a központi üzleti negyed és a kreatív funkció nem válik el élesen a különböző irodapiaci zónák szerint Budapesten.

Szerző életrajzok

Baji Péter , MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

tudományos segédmunkatárs

Csizmady Adrienne , MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet

intézetigazgató

##submission.downloads##

Megjelent

2019-03-01

Hogyan kell idézni

Baji, P. és Csizmady, A. (2019) „Az új gazdaság térnyerése a budapesti irodaházak bérlői körében”, Tér és Társadalom, 33(1), o. 151–172. doi: 10.17649/TET.33.1.3084.

Folyóirat szám

Rovat

Ténykép