Nyilvánosság és részvétel a településtervezési folyamatban

  • Gábor Csanádi ELTE TÁTK Város- és Regionális Kutatások Központja, Budapest
  • Adrienne Csizmady MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest https://orcid.org/0000-0002-8282-8623
  • Lea Kőszeghy MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest
Kulcsszavak: városszociológia, várostervezés, településtervezés, participáció

Absztrakt

A városfejlődés hátterében egyrészt a piacgazdaság által generált spontán folyamatok állnak, másrészt várospolitikai-várostervezési folyamatok. Ez utóbbi folyamatok következményeként egyes társadalmi csoportok előnyösebb, mások hátrányosabb helyzetbe kerülhetnek. Amikor várostervezési, várospolitikai döntések szociológiai elemzéséről gondolkozunk, nem csupán – sokszor talán nem is elsősorban – a konkrét fizikai valójában is megjelenő eredmény az, amelyet szemügyre veszünk, hanem az e mögött meghúzódó nyílt, vagy rejtett társadalmi érdekek, hatalmi viszonyok, konfliktusok rendszere elemzésünk tárgya (hogyan függenek össze a külső érdekek és hatalmak küzdelmeivel, mennyiben képes autonóm működésre, saját ethosának a képviseletére, mikor és mennyiben szolgálója, illetve kiszolgálója a körülötte működő erősebb érdekviszonyoknak.) E bonyolult kérdéskör részletes kifejtését – amelyet az egyszerűség kedvéért a várostervezés szociológiájának is nevezhetünk – ebben a tanulmányban a nyilvánosság és részvétel vizsgálatával kezdjük.

Szerzői adatok

Gábor Csanádi, ELTE TÁTK Város- és Regionális Kutatások Központja, Budapest

egyetemi docens

Adrienne Csizmady, MTA Szociológiai Kutatóintézet, Budapest

tudományos főmunkatárs

Lea Kőszeghy, MTA Etnikai-nemzeti Kisebbségkutató Intézet, Budapest

tudományos  munkatárs

Megjelent
2010-03-01
Hogyan idézzem?
Csanádi, G., Csizmady, A. és Kőszeghy, L. (2010) Nyilvánosság és részvétel a településtervezési folyamatban, Tér és Társadalom, 24(1), o. 15-36. doi: 10.17649/TET.24.1.1293.
Rovat
Tanulmányok