Az emigráns magyarok életkörülményei és -stratégiái a legfontosabb európai migrációs célországokban

  • Beáta Siskáné Szilasi Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
  • Levente Halász Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
  • Péter Vadnai Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
Kulcsszavak: emigráció, életstratégiák, hazautalás, célországok, szubjektív jóllét

Absztrakt

A magyarok emigrációja – 1989 óta nem tapasztalt dinamikus növekedésének, univerzális életstratégiává válásának köszönhetően – napjainkban a multi- és interdiszciplináris társadalomtudományi kutatások homlokterébe került. A Legújabb trendek a magyarországi kivándorlásban című kutatás – amelyet 2013 és 2017 között folytattunk – empirikus eredményei több szemszögből vizsgálják a magyar társadalmat és gazdaságot sújtó kivándorlás jellegzetességeit. A kutatás egyrészt a magyarok migrációs hajlandóságára, a kiköltözéssel kapcsolatos attitűdökre fókuszál, másrészt a már kivándorolt magyar állampolgárok külföldi élettapasztalatait, a kiköltözésre ösztönzés okait, a külföldi lét előnyeit és hátrányait részletezi. A tanulmány bemutatja a kivándorlás hullámzó trendjeit, a célországok integrációs jellegzetességeit, a külföldi életvitel eltérő stratégiáit, az emigráns magyarok szubjektív jóllétének különbözőségeit, végül a migrációra és a visszatérésre (remigráció) ösztönző tényezőket.

Szerzői adatok

Beáta Siskáné Szilasi, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet

tanszékvezető egyetemi docens

Levente Halász, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
tudományos munkatárs
Péter Vadnai, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
tanszéki mérnök
Megjelent
2017-11-23
Hogyan idézzem?
Siskáné Szilasi, B., Halász, L. és Vadnai, P. (2017) Az emigráns magyarok életkörülményei és -stratégiái a legfontosabb európai migrációs célországokban, Tér és Társadalom, 31(4), o. 148-163. doi: 10.17649/TET.31.4.2892.