Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében

  • Viktória Szirmai MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet; Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanulmányok Intézeti Tanszék
  • Júlia Schuchmann Kodolányi János Főiskola, Kulturális, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete
  • Levente Halász Kodolányi János Főiskola, Európai Város- és Regionális Tudományi Intézeti Tanszék; ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola
Kulcsszavak: egyenlőtlenségek, társadalmi jóllét, posztszocialista fejlődés, stiglitzi dimenziók

Absztrakt

A tanulmány a Kárpát-medence térségeinek a társadalmi jólléttel összefüggő problémáit és területi egyenlőtlenségeit elemzi, részben társadalomstatisztikai módszerekkel, részben a kapcsolódó szakirodalom segítségével: országos és regionális léptékben, mégpedig hét magyar, négy szlovák, három román, egy szerb, egy ukrán, valamint a nyugati modellekkel való összehasonlítás szempontjának a biztosítása miatt egy osztrák NUTS 2 szintű régió eseteiben. A megalapozó kutatás a társadalmi jóllét stiglitzi dimenzióiból kiindulva néhány lényeges társadalmi jellegű mutatót vizsgál: a jövedelmet, az anyagi deprivációs szinteket, a szegénységi kockázatokat, az iskolázottságot, a munkanélküliséget, az egészséget, emellett a GDP és néhány társadalmi mutató kapcsolatát, valamint a térbeli társadalmi egyenlőtlenségeket. Az eredményeket rangsorolja, tipizálja, egyszersmind keresi a különböző régiók közötti hasonlóságokat és a különbségeket is.

Szerzői adatok

Viktória Szirmai, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Szociológiai Intézet; Kodolányi János Főiskola, Európai Város és Regionális Tanulmányok Intézeti Tanszék

kutatóprofesszor; egyetemi tanár

Júlia Schuchmann, Kodolányi János Főiskola, Kulturális, Kommunikáció- és Médiatudományi Intézet; MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

főiskolai adjunktus; tudományos segédmunkatárs

Levente Halász, Kodolányi János Főiskola, Európai Város- és Regionális Tudományi Intézeti Tanszék; ELTE TTK Földtudományi Doktori Iskola

tudományos munkatárs; doktorjelölt

Megjelent
2016-11-22
Hogyan idézzem?
Szirmai, V., Schuchmann, J. és Halász, L. (2016) Posztszocialista jóllét és területi egyenlőtlenség a Kárpát-medencében, Tér és Társadalom, 30(4), o. 110-128. doi: 10.17649/TET.30.4.2838.
Rovat
Tanulmányok