A nagyváros szélén: A városi terjeszkedés térbeli társadalmi problémái

  • Viktória Szirmai MTA Regionális Kutatások Központja
Kulcsszavak: városi terjeszkedés, elővárosok, város és környék dichotómia

Absztrakt

A tanulmány a városterjeszkedés problémáját vizsgálja mindenekelőtt nemzetközi kontextusban, amelyből kiderülnek a fejlett nyugati társadalmak nagyvárosi térségeinek belső társadalmi egyenlőtlenségei, azok modern formái, a felső- és középosztálybeliek, valamint a hátrányos társadalmi helyzetűek által lakott elővárosok társadalmi problémái. Ezt követően a tanulmány a budapesti várostérségben érzékelhető területi terjeszkedés folyamatát tárja fel, két konkrét empirikus vizsgálat segítségével leírja a város és a környék között ma jellemző ellentmondásokat, azok átalakulásait, a városkörnyéken létrejött magasabb státusú, valamint az alacsonyabb ökológiai és társadalmi pozíciójú települések dichotómiáit. Ezek szerint a fejlett városkörnyéki települések népességének magasabb a jövedelme, jobb az iskolázottsága, miközben a fejletlenebb városkörnyéki településeken élők kevésbé iskolázottak, alacsonyabb, illetve közepes a jövedelmük. A cikk bemutatja a város és a különböző fejlettségű környékbeli települések viszonyát, a városterjeszkedéssel összefüggő helyi konfliktusokat, a szuburbanizáció okozta ellentmondásokat, a kialakult viszonyt meghatározó folyamatokat is.

Szerzői adatok

Viktória Szirmai, MTA Regionális Kutatások Központja

tudományos tanácsadó

Megjelent
2011-03-01
Hogyan idézzem?
Szirmai, V. (2011) A nagyváros szélén: A városi terjeszkedés térbeli társadalmi problémái, Tér és Társadalom, 25(1), o. 20-41. doi: 10.17649/TET.25.1.1771.
Rovat
Tanulmányok