A magyar fiatalok erősödő kivándorlási szándékának kiváltó okai és jellemzői

  • Beáta Siskáné Szilasi Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
  • Levente Halász Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
  • Lajos Gál-Szabó Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
Kulcsszavak: kivándorlás, migrációs potenciál, fiatalkorúak, területi egyenlőtlenségek

Absztrakt

A magyar fiatalok egyre általánosabb életstratégiaként tekintenek a kivándorlásra, ami az országot továbbtanulás vagy munkavégzés céljából rövidebb, hosszabb időtávra elhagyók arányának drasztikus növekedésében követhető nyomon. Az írás az elmúlt évtized legfontosabb emigrációs jellegzetességeit taglalja, az országot elhagyó 18 és 40 év közöttiek fő emigrációs indokait keresi.

Nemzetközi és hazai szinten a migrációs folyamatok, azok meghatározó mechanizmusai a tudományos érdeklődés középpontjába kerültek, a kivándorlást magyarázó objektív és szubjektív adatokra egyre nagyobb igény mutatkozik. Ennek érdekében a 2013 és 2016 között közel 10 000 fő megkérdezésén alapuló kérdőíves adatgyűjtés eredményeinek feldolgozásával bemutatjuk a kivándorló fiatalok legfontosabb demográfiai jellemzőit, azok évtizedes arányeltolódásait, az emigráció trendjének változásait, a kivándorláshoz vezető taszító és vonzó tényezőket, a migrációs potenciál országon belüli (város-vidék dualitás) és intraregionális egyenlőtlenségeit.

Szerzői adatok

Beáta Siskáné Szilasi, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet

tanszékvezető egyetemi docens

Levente Halász, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
tudományos munkatárs
Lajos Gál-Szabó, Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet
tudományos segédmunkatárs
Megjelent
2017-11-23
Hogyan idézzem?
Siskáné Szilasi, B., Halász, L. és Gál-Szabó, L. (2017) A magyar fiatalok erősödő kivándorlási szándékának kiváltó okai és jellemzői, Tér és Társadalom, 31(4), o. 131-147. doi: 10.17649/TET.31.4.2885.