Migrációs regionális profilok vizsgálata Magyarországon, nagymintás adatbázison

Szerzők

  • Szilágyi Roland Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet
  • Varga Beatrix Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet
  • Siskáné Szilasi Beáta Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.31.4.2895

Kulcsszavak:

kivándorlás, migrációs profil, nemzetközi összehasonlítás, regionális egyenlőtlenségek

Absztrakt

Kutatásunkban – 2013 és 2016 között közel 6000 fő megkérdezésén alapuló kérdőíves adatgyűjtéssel – válaszokat kerestünk arra a kérdésre, hogy vajon előrejelezhető- e a lakosság migrációs szándéka. Milyen tényezők befolyásolják azt a döntést, hogy valaki el szeretné hagyni az országot – függetlenül attól, hogy kényszerű, kényelmi, praktikus vagy érzelmi okokból teszi azt. Meg lehet-e mondani, hogy milyen tulajdonságokkal rendelkeznek azok az emberek, akik inkább hajlamosak a kivándorlásra, és mi jellemzi azokat, akik lokálpatrióta érzelmeik miatt nem válnak emigránssá.

Tanulmányunk első részében áttekintjük a 20. és 21. századi magyarországi kivándorlási hullámok kiváltó okait, az emigránsok társadalmi helyzetét, demográfiai jellemzőit, a kibocsátó területeket és a célországokat. A történeti áttekintés célja, hogy a napjainkban vándorbotot fogók és a korábbi exodusok résztvevői közötti hasonlóságokat, illetve különbözőségeket feltárjuk. Megkíséreljük meghatározni, hogy objektív és szubjektív tulajdonságok mennyiben járulnak hozzá ahhoz, hogy valaki külföldre készüljön hosszabb vagy rövidebb időre, illetve mennyivel nagyobb az esélye az itthon maradásnak. A vizsgált tényezők alapján bemutatjuk a régiók közötti különbségeket, valamint azt, hogy a heterogén földrajzi, gazdasági, demográfiai tulajdonságokkal rendelkező lakosok kivándorlási hajlandósága milyen eltéréseket mutat.

A fenti kérdések megválaszolása nem egyszerű. Nemcsak azért, mert összetettségüknél és társadalmi jellegüknél fogva sem a szándék, sem az azt befolyásoló tényezők nem mérhetők egzakt módon, de azért sem, mert a megfelelő módszertan megválasztása is számos további kérdést vet fel.

Szerző életrajzok

Szilágyi Roland , Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

intézetigazgató egyetemi docens

Varga Beatrix , Miskolci Egyetem, Gazdaságtudományi Kar, Gazdaságelméleti és Módszertani Intézet

tanszékvezető egyetemi docens

Siskáné Szilasi Beáta , Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar, Földrajz-Geoinformatika Intézet

tanszékvezető egyetemi docens

##submission.downloads##

Megjelent

2017-11-23

Hogyan kell idézni

Szilágyi, R., Varga, B. és Siskáné Szilasi, B. (2017) „Migrációs regionális profilok vizsgálata Magyarországon, nagymintás adatbázison”, Tér és Társadalom, 31(4), o. 164–180. doi: 10.17649/TET.31.4.2895.