A külföldi működő tőke által vezérelt iparfejlődési modell és határai Közép-Európában

Kulcsszavak: ipar, újraiparosítás, területi különbségek, posztszocializmus, külföldi működő tőke

Absztrakt

A tanulmány célja az elmúlt évtizedekben meghatározóan a külföldi működő tőkére alapozott iparfejlődés összehasonlító értékelése a tágan értelmezett posztszocialista Közép-Európa országaiban és régióiban. Ez a folyamat, amely a rendszerváltások utáni dezindusztrializációt követően bontakozott ki, piaci erők által mozgatott, térben szelektív újraiparosodáshoz vezetett a posztszocialista országok régióinak egy részében. A külföldi működő tőkén alapuló iparfejlődés gyors megoldást kínált számos ipari térség válságára, és elősegítette Közép-Európa (újra)integrációját az európai, illetve a globális ipar munkamegosztásába. Bármennyire versenyképes struktúrák jöttek létre, az átalakulást nemcsak jelentős vállalatok közötti és térbeli különbségek fémjelzik, hanem ma már azt a kérdést is meg kell fogalmazni, hogy milyen mellékhatásokkal, haszonáldozati költségekkel járt a folyamat, és a következő évtizedekben mennyire marad fenntartható a jelenlegi növekedési modell. A tanulmány ezért öt részre oszlik. Az első részben megvizsgálja a gazdaságszerkezeti átalakulás Közép-Európa térszerkezetére gyakorolt következményeit, és azt, hogy milyen hajtóerők mozgatják az egyes gazdasági szektorok térbeli letelepülését. A második és harmadik részben bemutatja a külföldi működő tőkén alapuló iparfejlődés legfontosabb vonásait, valamint azt, hogyan lokalizálódnak az ipari tevékenységek, szakértői megkérdezés eredményeivel is alátámasztva. A negyedik rész a fejlődési modell buktatóiról, továbbfejleszthetőségének kérdéseiről szól, amit a tanulmány végén a közép-európai ipar fenntartható fejlődéséről megfogalmazott következtetések zárnak.

Szerzői adatok

Gábor Lux, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete

tudományos főmunkatárs

Megjelent
2017-02-22
Hogyan idézzem?
Lux, G. (2017) A külföldi működő tőke által vezérelt iparfejlődési modell és határai Közép-Európában, Tér és Társadalom, 31(1), o. 30-52. doi: 10.17649/TET.31.1.2801.
Rovat
Tanulmányok