Az ipar hagyományos terei: A régi ipari térségek

Kulcsszavak: ipar, régi ipari térségek, szerkezetváltás, evolúciós közgazdaságtan, puha költségvetési korlát, koordináció

Absztrakt

A tanulmány tárgya a régi ipari térségek, az ipar 20. századi fejlődésében meghatározó növekedési terek válsága és átalakulása. A továbbiakban először röviden ismertetjük a régi ipari térségek jelentőségét és működésük külső makroökonómiai feltételrendszerét a II. világháború utáni gazdaságokban, kitérve a puha költségvetési korlátok versenytorzító szerepének differenciált értékelésére. Ezt követően bemutatjuk, hogy milyen külső okok vezettek a térségek növekedési pályájának kifulladásához, illetve hogyan jutottak el a válságok okait vizsgáló releváns szakirodalmi elméletek a belső (endogén) tényezők szerepének felismeréséig. Végül megkísérlünk választ adni arra a kérdésre, hogy miként értelmezhető (illetve értelmezhető-e) a régi ipari térségek problémája az államszocialista és posztszocialista gazdaságokban.

Szerzői adatok

Gábor Lux, MTA RKK Dunántúli Tudományos Intézet, Pécs

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2009-12-01
Hogyan idézzem?
Lux, G. (2009) Az ipar hagyományos terei: A régi ipari térségek, Tér és Társadalom, 23(4), o. 45-60. doi: 10.17649/TET.23.4.1275.
Rovat
Tanulmányok