A magyar fejlesztési politika térszemlélete és a második generációs programozás területi vetületei

Kulcsszavak: területfejlesztés, decentralizáció, második generációs programozás

Absztrakt

A tanulmány áttekinti a magyar területfejlesztés térszemléletének változásait, és összeveti ezt a gazdaságban végbemenő reálfolyamatok alakulásával. A magyar területfejlesztés eszmei-politikai gyökerei a szocialista területi tervezés részleges kritikájából erednek, és a rendszerváltás után bekövetkezett recentralizáció a mai fejlesztési dokumentumokban is érezteti hatását. A második generációs programozásnak egyaránt föl kell készülnie az EU területfejlesztési reformjára és a globalizáció támasztotta kihívások kezelésére. Ezért nem halogathatók tovább a területi reformok, de ezek megvalósítása csak a hatékonyság és a demokratikus szempontok következetes megvalósításával lehet sikeres.

Szerzői adatok

Gábor Lux, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

PhD hallgató

Megjelent
2005-09-01
Hogyan idézzem?
Lux, G. (2005) A magyar fejlesztési politika térszemlélete és a második generációs programozás területi vetületei, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 81-93. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1020.
Rovat
Tanulmányok