Területfejlesztési vagy iparpolitika? A francia versenyképességi pólus program tapasztalatai

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.28.2.2618

Kulcsszavak:

versenyképességi pólus – Franciaország, területfejlesztés, klaszterpolitika, kiegyenlítési politika

Absztrakt

A tanulmány felvázolja a területfejlesztési, a verseny- és az iparpolitika metszetében elhelyezkedő francia versenyképességi pólusok kialakulásának előzményeit, elméleti hátterét, és az alig egy évtizedes múltra visszatekintő gyakorlati tapasztalatok összegzésére vállalkozik. A versenyképességi pólusok az innovációs szereplők hálózatos kapcsolataira épülnek, fejlődésüket a szereplők közötti együttműködés minősége alakítja. Miközben a teljesítményszemléletű politikák a legdinamikusabban fejlődő régiókra összpontosítanak az ország európai és globális pozícióját szem előtt tartva és a pólusok esetében is a legígéretesebb csúcstechnológiai ágazatok támogatását szorgalmazzák, a közel fél évszázados múltú kiegyenlítő területfejlesztési politikák céljai a pólusok nagy számával és a hagyományos ágazatok támogatásával realizálódnak. A kettős célkitűzés egyidejűleg a pólusprogram esetében is nehezen teljesíthető, de mindmáig jelen van az ország jövőjét meghatározó területpolitikai vitákban.

Információk a szerzőről

Egyed Ildikó , MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont, Regionális Kutatások Intézete, Pécs

tudományos segédmunkatárs

##submission.downloads##

Megjelent

2014-06-01

Hogyan kell idézni

Egyed, I. (2014) „Területfejlesztési vagy iparpolitika? A francia versenyképességi pólus program tapasztalatai”, Tér és Társadalom, 28(2), o. 159–175. doi: 10.17649/TET.28.2.2618.