A fél évszázados múltú francia területfejlesztés (aménagement du territoire) és egy középváros bemutatása a változó paradigmák fókuszában

Kulcsszavak: növekedési pólus, métropole d'équilibre Párizs, ellenpontjai, Grenoble technopolisz Minalogic, versenyképességi pólus

Absztrakt

A tanulmány a François Perroux elméletére alapuló francia növekedési pólus politika tanulságaiból kiindulva jut el a 21. századi Grenoble-i technopolisz és versenyképességi pólus tárgyalásához. A szerző a felülről vezényelt növekedési pólus politika elméletével ellentétben kifejti, hogy egy periférikus fekvésű középváros csak úgy válhat térsége számára növekedési centrummá, ha a belső folyamatokat tükröző városfejlesztési elképzelések és a nemzeti gazdaságpolitikai célok egymással ötvöződnek.

Szerzői adatok

Ildikó Egyed, PTE KTK Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola, Pécs

PhD hallgató

Megjelent
2009-03-01
Hogyan idézzem?
Egyed, I. (2009) A fél évszázados múltú francia területfejlesztés (aménagement du territoire) és egy középváros bemutatása a változó paradigmák fókuszában, Tér és Társadalom, 23(1), o. 167-180. doi: 10.17649/TET.23.1.1223.
Rovat
Kitekintő