A regionális tudomány az elmélet és a gyakorlat között

Kulcsszavak: regionális tudomány, egyenlőtlen fejlődés, Perroux, fejlesztési pólus, innovatív miliő

Absztrakt

A tanulmány a regionális tudomány tengerentúli alapítása óta felmerült kérdések, viták, problémák körvonalazása után a francia alapító, François Perroux fejlődéselméletével foglalkozik, annak összefüggéseit vizsgálja a később alkalmazott regionális politikai stratégiákkal, ahonnan eljut a pólusprogramot felváltó, az 1980-as évektől divatos áramlatok és fejlesztési stratégiák tárgyalására, kimutatván, hogy mindez nem más a regionális politika szemszögéből, mint új bor régi tömlőben.

Szerzői adatok

Ildikó Egyed, MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete

tudományos segédmunkatárs

Megjelent
2012-11-20
Hogyan idézzem?
Egyed, I. (2012) A regionális tudomány az elmélet és a gyakorlat között, Tér és Társadalom, 26(4), o. 17-36. doi: 10.17649/TET.26.4.2092.
Rovat
Tanulmányok