Regionális rugalmasság – rugalmas régiók

  • Balázs István Tóth Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
Kulcsszavak: rugalmasság, adaptáció, útfüggőség, adózás előtti eredmény, megye

Absztrakt

2010 őszén a Cambridge Journal of Regions, Economy and Society folyóirat tematikus számot jelentetett meg a regionális rugalmasság elméleti vonatkozásaival, valamint empirikus elemzési lehetőségeivel kapcsolatosan. A különszám megjelenését az indokolta, hogy az elmúlt években egyre jelentősebb figyelmet szenteltek a rugalmas régiók koncepciójának a nemzetközi – főként angolszász – szakmai anyagokban és tudományos szakirodalomban. Tanulmányomban arra törekszem, hogy megvizsgáljam a regionális rugalmasság értelmezését és a kifejezéssel kapcsolatos álláspontokat a lényegesebb külföldi publikációkon keresztül. Ezt a részt szervesen összekapcsolom az útfüggőségi elméletekkel, valamint részletesen tárgyalom a rugalmasság és adaptációs képesség viszonyát is. A teoretikus elemek bemutatása során felvázolom a regionális rugalmasság úgynevezett négyfázisú modelljét. Dolgozatomban néhány külföldi empirikus tanulmány alapján érintem a témakör hazai alkalmazásának, adaptálásának lehetőségeit is. A tanulmány keretében kísérletet teszek a regionális rugalmasság illusztrálására egy szemléletes hazai példa segítségével, ehhez a vállalkozásokat érintő egyik legfontosabb számviteli eredménykategóriát, az adózás előtti eredményt hívom segítségül. Az elemzés keretében értékelem, miként alakult a társas vállalkozások jövedelmezőségének rugalmassága megyei szinten a 2000–2007 közötti időszakban.

Szerzői adatok

Balázs István Tóth, Nyugat-magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet

PhD-hallgató

Megjelent
2012-05-17
Hogyan idézzem?
Tóth, B. I. (2012) Regionális rugalmasság – rugalmas régiók, Tér és Társadalom, 26(2), o. 3-21. doi: 10.17649/TET.26.2.2013.
Rovat
Tanulmányok