A kultúra területi mérhetősége és a kistérségek közművelődési jellemzői

Szerzők

  • Fábián Attila Nyugat-magyarországi Egyetem, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet https://orcid.org/0000-0003-2052-1607
  • Tóth Balázs István Nyugat-magyarországi Egyetem, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.27.1.1928

Kulcsszavak:

kultúra, közművelődés, kulturális gazdaság, faktoranalízis, klaszteranalízis, fejlettség

Absztrakt

A kultúra gazdasági szerepének elemzése és területfejlesztéssel való viszonyának értelmezése egyre nagyobb jelentőséggel bír napjainkban. A tanulmány a kultúra és kultúraelemzés néhány regionális vonatkozásának bemutatását követően arra a kérdésre keresi a választ, hogy miként számszerűsíthető a kultúra, valamint miként ragadható meg annak térszerkezeti hatása. Ami mérhető – vagyis amire elérhető statisztikai adatok léteznek – az valóban a kultúra teljes spektrumát öleli-e fel, avagy csak néhány szegmensre koncentrálnak az „adatbányászok”, miközben számos értékes információ rejtve marad. A dolgozatban a kulturális gazdaság közművelődési alrendszerét előtérbe helyezve empirikus elemzést is közlünk a hazai kistérségekre vonatkozóan. A hazai kistérségek közművelődési helyzetét többváltozós statisztikai módszerekkel (faktorelemzés, nem hierarchikus klaszteranalízis) vizsgáljuk, továbbá korrelációelemzéssel kísérletet teszünk a kulturális fejlettség vagy lemaradás és a kistérségek komplex fejlettsége közötti összefüggések számszaki megragadására.

Szerző életrajzok

Fábián Attila , Nyugat-magyarországi Egyetem, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet

egyetemi docens

Tóth Balázs István , Nyugat-magyarországi Egyetem, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézet

PhD-hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2013-03-01

Hogyan kell idézni

Fábián, A. és Tóth, B. I. (2013) „A kultúra területi mérhetősége és a kistérségek közművelődési jellemzői”, Tér és Társadalom, 27(1), o. 97–114. doi: 10.17649/TET.27.1.1928.

Folyóirat szám

Rovat

Kitekintés