Regionális kapacitásfejlesztés a Kárpát-medencében: A kutatási téma aktualitásáról és megjelenéséről Horváth Gyula munkásságában

Szerzők

  • Fábián Attila Nyugat-magyarországi Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
  • Tóth Balázs István Nyugat-magyarországi Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
  • Fazekas Nikolett Nyugat-magyarországi Egyetem, Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.30.4.2835

Kulcsszavak:

regionális kapacitásépítés, kapacitásmérés, regionális rugalmasság, Kárpát- medence, Horváth Gyula

Absztrakt

Jelen tanulmányban a regionális kapacitásfejlesztés néhány fontosabb vonatkozását mutatjuk be, valamint kiemeljük Horváth Gyula professzor néhány, a témakörhöz kapcsolódó megállapítását. A tanulmányban a regionális kapacitásokat a térségi fejlődés hajtóerőiként és térformáló funkcióként értelmezzük. Olvasatunkban a regionális kapacitásfejlesztés – az endogén jellegű területi fejlődéshez kapcsolódóan – a térségi erőforrások összhangjának megteremtésén alapszik. A Kárpát-medence térségeinek fejlődését befolyásoló főbb regionális kapacitásfejlesztési tendenciák közül elsősorban néhány negatív körülményre reflektálunk, így a regionális funkciók eltűnésére, a centrumtérségek súlyának konzerválódására, valamint a társadalomirányítási hiányosságokra. A kapacitásméréssel összefüggésben külön részben foglalkozunk a témakör elméleti vonatkozásaiból adódó módszertani dilemmákkal és lehetőségekkel. A mérési korlátok feloldására néhány javaslatot fogalmazunk meg, így a kapacitásépítést befolyásoló minőségi elemek akkurátusabb feltárását szorgalmazzuk. Végül, a témakör jövőbeni kutatási irányai kapcsán, a regionális kapacitásfejlesztés és a regionális rugalmasság – avagy a térségek gyors megújuló képességének ismérveivel foglalkozó témakör – néhány fontosabb összefüggését tárjuk az olvasó elé.

Szerző életrajzok

Fábián Attila , Nyugat-magyarországi Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet

egyetemi docens

Tóth Balázs István , Nyugat-magyarországi Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet

adjunktus

Fazekas Nikolett , Nyugat-magyarországi Egyetem, Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola

PhD-hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2016-11-22

Hogyan kell idézni

Fábián, A., Tóth, B. I. és Fazekas, N. (2016) „Regionális kapacitásfejlesztés a Kárpát-medencében: A kutatási téma aktualitásáról és megjelenéséről Horváth Gyula munkásságában”, Tér és Társadalom, 30(4), o. 129–138. doi: 10.17649/TET.30.4.2835.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok