Az immateriális és a területi tőke összefüggései

Szerzők

  • Tóth Balázs István Nyugat-magyarországi Egyetem KTK Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Sopron

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.24.1.1296

Kulcsszavak:

tőke, immateriális tőke, területi tőke, tőkeátalakulások szűkösség

Absztrakt

A gazdasági tevékenység számára meghatározóak a termelési tényezők, különösképpen a tőketényezők. A tőke fogalmával kapcsolatban a korai és modern szakirodalom számos meghatározást és megközelítést ad, mivel a különböző közgazdasági iskolák teoretikusai az idők folyamán másként ítélték meg lényegét, illetve gazdaságban betöltött szerepét. Új tőkefajták megalkotásával több tudományterület is aktívan foglalkozik az 1980-as évektől, s az egyre szélesedő palettán nagyarányban figyelhető meg az immateriális tőketípusok térnyerése. Tanulmányunk célja egyrészt, hogy tisztább képet alkossunk a tőkefajták körül uralkodó fogalmi zűrzavarban a tőketípusok elkülönítésével, másrészt, hogy meghatározzuk a teljes nemzetgazdasági tőkeállomány és a napjainkban egyre divatosabbá váló területi tőke metszetét. Írásunkban nagy hangsúlyt fektetünk a tőke tágabb értelmezésére, a nem fizikai tőketípusok egyéni és kollektív szintű halmazszerű elkülönítésére, a közöttük megfigyelhető tőkeátalakulási folyamatokra, illetőleg ezek területi tőkével való kapcsolódási pontjainak meghatározására. Tanulmányunk elkészítése során a szociológia és a pszichológia tudományterületein is ismeretes tőketípusokat sem hagytuk figyelmen kívül, hiszen a tőkekategóriák – különösen az immateriális típusúak – elsőgenerációs megalkotása nem mindig gazdaságelméleti alapú. Munkánk zárásaként kitérünk a szűkösség és a területi kohézió fogalmának újraértelmezésére is.

Információk a szerzőről

Tóth Balázs István , Nyugat-magyarországi Egyetem KTK Széchenyi István Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskola, Sopron

PhD hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2010-03-01

Hogyan kell idézni

Tóth, B. I. (2010) „Az immateriális és a területi tőke összefüggései”, Tér és Társadalom, 24(1), o. 65–81. doi: 10.17649/TET.24.1.1296.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok