Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló pártválasztás Budapest térségében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.22.4.1202

Kulcsszavak:

szuburbanizáció, választási földrajz, Budapest, agglomeráció, Pest megye

Absztrakt

Tanulmányunkban Budapest térségében statisztikai módszereket felhasználva vizsgáltuk meg az egyes nyugati példákban tapasztalható központ-bal, szuburbia-jobb pártpreferencia-modell érvényességét, amelyet több területi és módszertani közelítés után elvetettünk. Az eltérő hazai fejlődés oka abban lehet, hogy a magyarországi jobb és bal oldali pártok, s különösen az SZDSZ, a nyugati demokráciák pártjaitól eltérő szavazóbázissal rendelkeznek, ami a hazai párttörténelemben a rövid, ám viharos rendszerváltás utáni időszakban gyökeredzik. Másfelől arra is utalást kaptunk, hogy a magyar szuburbanizációs folyamattal jelenleg az egykori rurális terek, az agglomerációs települések erős átalakítása folyik, azaz a szuburbán zónákban nem érvényesül a szomszédsági hatás, hanem a kiköltözők a magukkal hozott politikai mintákat őrzik meg. Lehetséges azonban, hogy e tendencia idővel átbillen, s a pártrendszer stabilizálódása, a párt-ideológiai paletta letisztulása esetén Magyarországon is kialakul a helyi társadalmak politikai szembenállása a központi város és környezete között.

Szerző életrajzok

Jankó Ferenc , NYME KTK, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézeti Tanszék, Sopron

egyetemi tanársegéd

Komornoki Mihály , Scardobona Consulting Kft., Sopron

politológus közgazdász

##submission.downloads##

Megjelent

2008-12-01

Hogyan kell idézni

Jankó, F. és Komornoki, M. (2008) „Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló pártválasztás Budapest térségében”, Tér és Társadalom, 22(4), o. 115–134. doi: 10.17649/TET.22.4.1202.

Folyóirat szám

Rovat

Gyors ténykép