Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló pártválasztás Budapest térségében

  • Ferenc Jankó NYME KTK, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézeti Tanszék, Sopron https://orcid.org/0000-0003-1149-6745
  • Mihály Komornoki Scardobona Consulting Kft., Sopron
Kulcsszavak: szuburbanizáció, választási földrajz, Budapest, agglomeráció, Pest megye

Absztrakt

Tanulmányunkban Budapest térségében statisztikai módszereket felhasználva vizsgáltuk meg az egyes nyugati példákban tapasztalható központ-bal, szuburbia-jobb pártpreferencia-modell érvényességét, amelyet több területi és módszertani közelítés után elvetettünk. Az eltérő hazai fejlődés oka abban lehet, hogy a magyarországi jobb és bal oldali pártok, s különösen az SZDSZ, a nyugati demokráciák pártjaitól eltérő szavazóbázissal rendelkeznek, ami a hazai párttörténelemben a rövid, ám viharos rendszerváltás utáni időszakban gyökeredzik. Másfelől arra is utalást kaptunk, hogy a magyar szuburbanizációs folyamattal jelenleg az egykori rurális terek, az agglomerációs települések erős átalakítása folyik, azaz a szuburbán zónákban nem érvényesül a szomszédsági hatás, hanem a kiköltözők a magukkal hozott politikai mintákat őrzik meg. Lehetséges azonban, hogy e tendencia idővel átbillen, s a pártrendszer stabilizálódása, a párt-ideológiai paletta letisztulása esetén Magyarországon is kialakul a helyi társadalmak politikai szembenállása a központi város és környezete között.

Szerzői adatok

Ferenc Jankó, NYME KTK, Nemzetközi és Regionális Gazdaságtan Intézeti Tanszék, Sopron

egyetemi tanársegéd

Mihály Komornoki, Scardobona Consulting Kft., Sopron

politológus közgazdász

Megjelent
2008-12-01
Hogyan idézzem?
Jankó, F. és Komornoki, M. (2008) Szuburbanizáció és választási földrajz: átalakuló pártválasztás Budapest térségében, Tér és Társadalom, 22(4), o. 115-134. doi: 10.17649/TET.22.4.1202.
Rovat
Gyors ténykép