Elérhetőségi modellek

  • Géza Tóth KSH Tájékoztatási Főosztály, Budapest http://orcid.org/0000-0002-9233-1899
  • Áron Kincses KSH Népességstatisztikai Főosztály, Budapest
Kulcsszavak: elérhetőség, közúti közlekedés, statisztikai modellek

Absztrakt

A hazai és nemzetközi szakirodalomban az elmúlt években meglehetősen sok igen értékes munka jelent meg az elérhetőség témakörében. Az egyes szerzők viszont az elérhetőség fogalmán mást és mást értenek, s ennek megfelelően vizsgálataikban is eltérő modelleket alkalmaznak. A tanulmány első felében az elérhetőségi modellekkel kapcsolatos fogalmakat mutatjuk be, majd az egyes modellek ismertetésére kerül sor. Végül a modelleket hasonlítjuk össze statisztikai módszerekkel, s felhívjuk a figyelmet alkalmazásuk sajátosságaira.

Szerzői adatok

Géza Tóth, KSH Tájékoztatási Főosztály, Budapest

tanácsos 

   
Áron Kincses, KSH Népességstatisztikai Főosztály, Budapest

tanácsos

Megjelent
2007-09-01
Hogyan idézzem?
Tóth, G. és Kincses, Áron (2007) Elérhetőségi modellek, Tér és Társadalom, 21(3), o. 51-87. doi: 10.17649/TET.21.3.1123.
Rovat
Tanulmányok