Az elérhetőség és az idegenforgalom kapcsolata

Kulcsszavak: elérhetőség, turizmus, loglineáris modell, gravitációs modell

Absztrakt

Az idegenforgalom és a közúti elérhetőség közötti kapcsolat vizsgálata meglehetősen sok módszertani problémát vet fel. Bár a kapcsolat látszólag evidensnek tűnhet, mégis a statisztikai mérés meglehetősen nehéz. így mi nem is a kapcsolat szorosságát igyekeztük vizsgálni, inkább sajátosságait, illetve összetevőit a magyarországi idegenforgalmi régiókban loglineáris modell segítségével. Elemzésünk második részében gravitációs modell segítségével próbáltuk megbecsülni a belföldi többnapos utak nagyságát, s hasonlítottuk össze a becsült és a valós értékeket. Ezzel igyekeztük feltárni a magyarországi belföldi turisztikai áramlatok sajátosságait

Szerzői adatok

Géza Tóth, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

vezető tanácsos

Lóránt Dávid, Károly Róbert Főiskola Turizmus és Területfejlesztési Tanszék, Gyöngyös

tanszékvezető, főiskolai tanár

Megjelent
2009-09-01
Hogyan idézzem?
Tóth, G. és Dávid, L. (2009) Az elérhetőség és az idegenforgalom kapcsolata, Tér és Társadalom, 23(3), o. 45-62. doi: 10.17649/TET.23.3.1256.
Rovat
Tanulmányok