Centrum-periféria kérdések a nemzetközi migrációban

  • Áron Kincses Központi Statisztikai Hivatal, Budapest
  • Mária Rédei NYME TTK Társadalomföldrajz Tanszék, Szombathely
Kulcsszavak: centrum-periféria, nemzetközi vándorlás, kistérség, regionális elemzés

Absztrakt

A cikk célja egyfelől bemutatni a migráció kérdését a centrum és periféria vonatkozásában, másfelől a nemzetközi ki- és bevándorlás nemek szerinti centrum és periféria arányainak elemezése a hazai kistérségek szintjén az ezredfordulót követő időszakban. A szerzők célja kettős felhasználást kívánt megalapozni, részben a kistérségi népesség-előreszámítások megbízhatóságát növelni, részben a migrációs stratégia regionális elemeit támogatni.

Szerzői adatok

Áron Kincses, Központi Statisztikai Hivatal, Budapest

vezető tanácsos

Mária Rédei, NYME TTK Társadalomföldrajz Tanszék, Szombathely

egyetemi docens

Megjelent
2010-12-01
Hogyan idézzem?
Kincses, Áron és Rédei, M. (2010) Centrum-periféria kérdések a nemzetközi migrációban, Tér és Társadalom, 24(4), o. 301-310. doi: 10.17649/TET.24.4.1805.
Rovat
Kitekintő