Tükör által nem elhomályosítva (a posztmodern, a paradigmák, a main stream és a csábítás ördöge a regionális tudományban)

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.17649/TET.19.3-4.1015

Kulcsszavak:

regionális tudomány, kutatás, irányzatok

Absztrakt

A tanulmány a regionális tudomány magyarországi helyzetét tekinti át. A SWOT-elemzésre építve gondolja végig ennek az új, egyre dinamikusabban fejlődő társadalomtudománynak az erősségeit, gyengeségeit és lehetőségeit, veszélyeit. A szerző megállapítja, hogy Magyarországon intézményesült a regionális tudomány, működésének minden feltétele és követelménye kiépült. Társadalmi befogadottsága és hatása egyre jelentősebb, növekszik az érdeklődés az eredmények és az alkalmazás iránt. Ugyanakkor a nagy számú elemzés még csak feldolgozását adta a magyar átmenet regionális folyamatainak és intézményeinek, ezekből átfogó elméleti megállapításokat nem alkotott meg. Mérsékelt a tudományterület alapozó elméleti irodalma, amik a hazai kutatásokra építenek, de fokozatos elmozdulás figyelhető meg. Évekig csak részképzésben oktatták a regionális tudomány egyes alkotóit, de remény van arra, hogy a kétszintű képzésben mester fokon elkezdődjön a képzés. A tudományterület lehetőségei bővültek, hiszen megteremtődtek a Kárpát-medencében, illetve Közép-Európában a tudományos együttműködés feltételei. Az érdeklődés a jövőben fokozódik a regionális elemzések iránt. A veszélyekkel is számolni kell, hiszen a kutatások kitettek a politikának, gyakran dilemmát okoz a tanácsadás és a kutatás elválasztása, de említést érdemel, hogy egyre több különböző képességű versenytárs jelenik meg a társadalomelemzési és fejlesztési piacon. A regionális tudomány Magyarországon erős pozíciókat szerzett, a jövőben a legfontosabb, hogy azokat nemzetközi vonatkozásban is tesztelje, eredményeit bemutassa.

Információk a szerzőről

Rechnitzer János , MTA RKK Nyugat-magyarországi Tudományos Intézet

intézetigazgató

##submission.downloads##

Megjelent

2005-09-01

Hogyan kell idézni

Rechnitzer, J. (2005) „Tükör által nem elhomályosítva (a posztmodern, a paradigmák, a main stream és a csábítás ördöge a regionális tudományban)”, Tér és Társadalom, 19(3-4), o. 1–12. doi: 10.17649/TET.19.3-4.1015.

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei

<< < 1 2 3 4 5 > >>