A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási irányai

Kulcsszavak: városhálózat, nagyváros, kisváros, városi funkciók

Absztrakt

Az átmenet területi folyamatainak vizsgálatakor nem feledkezhetünk meg a városhálózat szerkezeti elemzéséről. A városok a megújítás hordozói, azok funkcióinak változása, illetve az alkalmazkodási képességük alapvetőn befolyásolja a térszerkezet alakulását. A modernizációs elemek, a piacgazdaság intézményei a városokban telepednek meg, hiszen követniük kell a hierarchikus terjedés szabályait, s a különböző adottságokkal rendelkező centrumok hálózatán, annak egybekapcsolódása révén hatolnak aztán a tér további pontjaiba, szövik át a területrendszert.

Szerzői adatok

János Rechnitzer, MTA RKK NYUTI

intézetigazgató

Megjelent
2002-09-01
Hogyan idézzem?
Rechnitzer, J. (2002) „A városhálózat az átmenetben, a kilencvenes évek változási iránya”i, Tér és Társadalom, 16(3), o. 165-183. doi: 10.17649/TET.16.3.1986.
Rovat
Versenyképesség